Art Institute Building

1608-1612 Chestnut Street
Philadelphia, Pennsylvania
Retail
35,600 SF
Tenants: Filene's Basement